Monday, July 11, 2016

In twee gesneden

De gevoelens die ik nu heb kan ik niet beschrijven. Maar ik voel me wel alsof mijn hart in twee word gesneden.  Ik ben zo zeer dankbaar voor de twee jaren ik had om mijn heiland en verlosser beter te leren kennen.  Elke dag de kans hebben om met hem te werken.  Elke dag, heel de dag.  Tijdens mijn zending heb ik van alles ervart.  Ik had de diepste van dallen en het hoogste van bergen.  Maar op het eind kan ik wel zeg dat ik weet wie dat ik ben.   Ik ben zon van een hemelse vader dat mij zo veel lief heeft, en ik voor hem.  Ik ben broer met Jezus de Christus, onze volmaakte vorbeeld, onze middelaar, en trouwe vriend.   Door hun heb ik eeuwige en onbeperkte mogelijkheden.  Ik mak deel uit hun gezin.  Ik weet dat er goed in de wereld is, dat ik a verschil kan maken, met hun hulp.  Ik ben er enorm dankbaar voor.  Ik hou van de mensen in België en Nederland.  Zij zijn ook kinderen van onze hemelse vader, net als wij alle hier op aarde.  'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verdwenen zouden gaan, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.' (Johannes 3:16-17)


I love you guys so much!  See you soon!

-Elder Hayden Lott

Question of the week:  What is one of the things you will most miss about Belgium-Netherlands/Europe after returning to the United States?

Answer:  I'm going to miss the people that I've met, my second family.   I'm also going to miss the cheese, natural sugar in food products, good public transportation, classic old architecture, a giant mix of cultures, vla, fun driving, busy overcrowded cities, speaking dutch, ahhhhhhhhh... yeah a lot of things.  But I am looking forward to a lot of things in America as well. My heart is being torn in two as we speak.  Good thing we live in a modern world and I'll get to come back some day.

Love you guys! 


No comments:

Post a Comment